Ukoliko želite da se obučite za energetski rad i postanete energoterapeut – na pravom ste mestu!
Seminari Scalar Waves - upis u toku - 063 1680 957
Scalar Waves™ je zaštićeni i licencirani metod energetskih terapija i edukacije u zemljama Evropske Unije iz 2014 godine, po patentnom rešenju Zavoda za licence i patente, Intellectual Property Office.
Na Seminarima, polaznici se podučavaju i osposobljavaju za rad kroz usvajanje i uvežbavanje odabranih tehnika.
Skalarni Talasi podižu vibraciju naše svesti, šire naše aurično fizičko, psihičko i duhovno polje, što smo i dokazali putem AI systema i PIP kamere.
Skalarni talasi … Čitav naš Univerzum i Svet bilo "materijalan" ili "nevidljiv", "živ" ili "neživ" sačinjen je od Energija različitih frekvencija.

licenciranje

Scalar Waves™ je zaštićeni i licencirani metod energetskih terapija i edukacije  u zemljama Evropske Unije iz 2014 godine, po patentnom rešenju Zavoda za licence i patente, Intellectual Property Office.

Svaki polaznik koji je završio Seminar  Scalar Waves™ II: Biti energoterapeut potpisuje Ugovor o Licenci Scalar Waves™ Therapist i ostvaruje zaštićeno i licencirano pravo na profesionalni rad.

Polaznici koji su pohadjali seminare pod nazivom Scalar Waves™ / Skalarni Talasi a nisu dobili Licencu Scalar Waves™ Therapist , molimo da prijave zloupotrebu jednom od naših zastupnika.

 

Lista zastupnika i saradnika

vibracije svesti

Svi zainteresovani mogu dobiti kompjuterski snimak svoje aure
SNIMANJE, ANALIZA AURE I VIBRACIJE SVESTI i pomoću AI System-a omogućava nam uvid u ...VIDEO
SKALARNI TALASI su ime energetsko terapijske metode kao i Internacionalne škole za energoterapeute...VIDEO

SKALARNI TALASI koji su snimljeni PIP Kamerom Više o ovoj izuzetnoj metodi pogledati VIDEO