Ukoliko želite da se obučite za energetski rad i postanete energoterapeut – na pravom ste mestu!
Seminari Scalar Waves - upis u toku - 063 1680 957
Scalar Waves™ je zaštićeni i licencirani metod energetskih terapija i edukacije u zemljama Evropske Unije iz 2014 godine, po patentnom rešenju Zavoda za licence i patente, Intellectual Property Office.
Na Seminarima, polaznici se podučavaju i osposobljavaju za rad kroz usvajanje i uvežbavanje odabranih tehnika.
Skalarni Talasi podižu vibraciju naše svesti, šire naše aurično fizičko, psihičko i duhovno polje, što smo i dokazali putem AI systema i PIP kamere.
Skalarni talasi … Čitav naš Univerzum i Svet bilo "materijalan" ili "nevidljiv", "živ" ili "neživ" sačinjen je od Energija različitih frekvencija.

edukacija

Scalar Waves je sistem edukacije  usmerene na tehnike “upravljanja”, ali i razumevanja slobodnih energija iz Polja. Podeljen je u nekoliko seminara ili faza. Ideja vodilja ove škole o korišćenju slobodnih energija u cilju samo-razvoja i isceljivanja (healing-a)  je ta, da energija kao i ostali prirodni resursi na Zemlji, treba da budu slobodni i dostupni svakome.

Savremeno doba traži nove koncepte življenja kao i isceljivanja. Nove vibracije Polja traže nove obrasce mišljenja. Celokupno čovečanstvo je pred novim izazovima i razvijanjem novih kvaliteta kroz kolektivnu svest ili “duh vremena”, jer svaka epoha traži ponovno utvrđivanje životne filozofije i davanja smisla.

Energije koje se koriste u isceljivanju i uzdizanju kako vibracija tela tako i svesti, jesu Skalarni talasi.

Na Seminarima, polaznici se podučavaju i osposobljavaju za rad kroz usvajanje i uvežbavanje odabranih tehnika.

Seminari se organizuju GRUPNO (male grupe do 10 polaznika) i INDIVIDUALNO, UŽIVO i putem INTERNETA.

Sistem edukacije Scalar Waves podeljeni su u četiri seminara, prema sledećem programu:

Seminar I : Aktivacija energetskih kanala:  Samoisceljivanje

Prvi seminar u sistemu edukacije Scalar Waves bavi se teorijski i praktično temom energoterapije i ulogom samog energoterapeuta. Kroz zanimljive vežbe i tehnike, kao i teorijske osnove, polaznik se uči i priprema za ulogu energoterapeuta.  

Teorijski deo se odnosi na sledece teme: Anatomija energetskog tela, Kako energoterapija deluje, odnos Svest-Materija-Energija, Polje i energija, kao i definisanje osnovnih pojmova vezanih za energoterapije: bolest i zdravlje, značaj emocija i misli, fizičko i energetsko lečenje, fizičko i energetsko telo, i jos mnogo toga.

Praktični deo se odnosi na tehike i inicijacije, koje se pre svega odnose na rad na sebi, kao neophodna priprema za rad na drugima. Pored toga, "baviti se ličnim razvojem" podrazumeva i tehnike "razvoja svog ličnog okruženja". Inicijacija se sastoji iz dva dela: otvaranja energetskih kanala, i stupanja u kontakt sa skalarnim talasima – energijom Polja.

Seminar traje jedan dan u trajanju od 10-19h. Seminar je sadržajan, pa se polaznicima preporučuje da dodju komotno obučeni i odmorni.

Polaznici dobijaju skripte.

Po zavrsavanju I Seminara polaznici stiču uslov za pohadjanje Seminara II.

 

Seminar II:  Biti Energoterapeut

Biti Energoterapeut je Seminar u okviru sistema Scalar waves, koji se prevashodno bavi sledećim temama: Šta znači biti iscelitelj, Kakav odnos iscelitelj gradi prema klijentima, Šta je bolest i koje su faze isceljivanja, kao i Etika i odgovornost iscelitelja. Seminar se sastoji iz tri celine:

• teorijskog dela

• praktičnog dela

• organizacionog dela

Praktični deo se odnosi na konkretne tehnike energoterapije, kao i inicijaciju i osnaživanje energetskog kanala isceljivanja. Medjutim, tehnike same za sebe nisu dovoljne, tako da je teorijski deo neizbežan za razumevanje samog procesa isceljivanja. Organizacioni deo se odnosi na savete i konkretnu podršku u profesionalnom bavljenju energoterapijama, odnosno- kako biti Profesionalni energoterapeut.

Seminar traje dva dana od 10 - 19 h. Svaki polaznik dobija skripte, kao i konkretan materijal za rad. Po završetku ovog seminara dobija licencu za obavljanje rada, i mogućnost učlanjenja u udruženje praktičara Energoterapeuta skalarnim talasima.

 

Seminar III: Spiritualna komunikacija & Regresivni čeneling

Seminar III je namenjen naprednim praktikantima, i bavi se tehnikama i incijacijama u dublje nivoe poznavanja rada sa energijama, odnosno, bavi se temom

suptilnijeg načina korišćenja skalarnih talasa u svrhe spoznaje, samospoznaje i isceljivanja. Seminar je organizovan teorijski i praktično. Tehnike i inicijacije vezane za ovaj seminar su sledeće:

• obezbedjivanje prostora 

• kontakt sa vodičima i andjelima

• vidjenje na daljinu

• Isceljivanje vremenskom i prostornom linijom

  • program regresivnog čenelinga: energetska regresija i poniranje do uzroka energetskih blokada - karmički aspekt problema

 

Seminar III “Spiritualna komunikacija i Regresivni čeneling”, je revolucionaran ali i fakultativan seminar, koji polaznicima zaista može da promeni dosadašnji pogled na život.

Osim prakticnog dela, polaznici dobijaju i teorijska znanja vezana za ove tehnike.

Seminar traje tri dana od 11-19h. Polaznici dobijaju skripte. Po završetku seminara dobija se zvanje Spiritualnog savetnika.

Više o ovom neverovatnom seminaru i metodi pogledati na blogu

www.skola-regresoterapija.blogspot.rs

 

 

Seminar IV: Skalarne inicijacije

Seminar IV Skalarne Inicijacije je poslednji seminar škole Scalar waves, održava se jednom godišnje, i traje tri dana.

Nakon završenog IV stepena seminara energoterapeuti dobijaju zvanje Majstora Skalarnih Talasa. 

Program seminara:

 

5. Šeme i strukture  

 

Nakon završenog IV stepena škole Skalarni Talasi Majstori se mogu baviti Skalarnim Inicijacijama.

vibracije svesti

Svi zainteresovani mogu dobiti kompjuterski snimak svoje aure
SNIMANJE, ANALIZA AURE I VIBRACIJE SVESTI i pomoću AI System-a omogućava nam uvid u ...VIDEO
SKALARNI TALASI su ime energetsko terapijske metode kao i Internacionalne škole za energoterapeute...VIDEO

SKALARNI TALASI koji su snimljeni PIP Kamerom Više o ovoj izuzetnoj metodi pogledati VIDEO